صفحه اصلی۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۱۴:۰۴ +۰۰:۰۰

A      R     T     M     A     N           D     A     R     M     A     N

A      R     T     M     A     N           D     A     R     M     A     N

          اعتقاد مجموعه بر این است که در مرحله اول پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و در مرحله بعد درمان 
      به موقع و دقیق با بکارگیری روش‌های استاندارد و کارآمد، بسیار اهمیت دارد.
       فعالیت‌های تخصصی مجموعه دندانپزشکی آرتمان در راستای دستیابی به نتیجه نهایی مطابق با خواست
     و سلیقه فرد، با رویکردی کاملاً هنرمندانه و با صرف زمان بیشتر است.
         مجموعه دندانپزشکی آرتمان با حضور متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، اندودنتیست، پریودنتیست
     و متخصص پروتز، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است.

   اعتقاد مجموعه بر این است که در مرحله اول پیشگیری
از بیماری‌های دهانو دندان و در مرحله بعد درمان
به
موقع و دقیق با بکارگیری روش‌های استاندارد
و کارآمد، بسیار اهمیت دارد.

   فعالیت‌های تخصصی مجموعه دندانپزشکی آرتمان
در راستای دستیابی بهنتیجه نهایی مطابق با خواست
و سلیقه فرد، با رویکردی کاملاً هنرمندانه
و با صرف زمان بیشتر است.

   مجموعه دندانپزشکی آرتمان با حضور متخصصین
دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، اندودنتیست، پریودنتیست
و متخصص پروتز، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است.

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده در راستای
برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان و دندان و تحمل درد
و هزینه ی آن جلوگیری کرد.درواقع رویکرد دندانپزشکی پیشگیری بیش از آنچه
درمانی باشد، آموزشی است.

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا، عاج و پالپ
( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد، بلکه بتوان حتی دندان
هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی برای ماندگاری طولانی مدت ندارند
را نیز تا زمانی که کارآیی قابل قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده
در راستای برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان
و دندان و تحمل درد و هزینه ی ان جلوگیری کرد.درواقع رویکرد
دندانپزشکی پیشگیری بیش از آنچه درمانی باشد، آموزشی است.

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا،
عاج و پالپ ( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد،
بلکه بتوان حتی دندان هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی
برای ماندگاری طولانی مدت ندارند را نیز تا زمانی که کارآیی قابل
قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی
ساده در راستای برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به
بیماری های دهان و دندان و تحمل درد و هزینه ی ان جلوگیری کرد.
درواقع رویکرد دندانپزشکی پیشگیری بیش از آنچه درمانی باشد،
آموزشی است.

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان
از مینا،عاج و پالپ ( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه
محافظت کرد، بلکه بتوان حتی دندان هایی را که به علل
مختلف پیش آگهی خوبی برای ماندگاری طولانی مدت ندارند
را نیز تا زمانی که کارآیی قابل قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.

خدمات ترمیمی و زیبایی

خدمات ترمیمی و زیبایی

خدمات ترمیمی و زیبایی

                          کلینیک پیشگیری 

         کلینیک پیشگیری 

    ایمپــلنت دنــدان    

جایگزینی طبیعی برای بازگرداندن زیبایی لبخند شما ایمپلنت‌های دندان یکی از قابل
اطمینان‌ترین روش‌های جایگزین کردن دندان هستند. 
در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع
ایمپلنت دندان در دسترس است.

از آنجا که موفقیت درمان ایمپلنت دندان تا حد زیادی به استخوانی که ایمپلنت در آن
قرار می‌گیرد بستگی دارد،در برخی موارد لازم است پیوند استخوان قبل از جایگزینی
ایمپلنت انجام شود.
                                                                                     Read more                         

    ایمپــلنت دنــدان    

جایگزینی طبیعی برای بازگرداندن زیبایی
لبخند شما ایمپلنت‌های دندان یکی از
قابل اطمینان‌ترین روش‌های جایگزین کردن
دندان هستند. در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع
ایمپلنت دندان در دسترس است.

از آنجا که موفقیت درمان ایمپلنت دندان تا
حد زیادی به استخوانی که ایمپلنت در آن
قرار می‌گیرد بستگی دارد، در برخی موارد
لازم است پیوند استخوان قبل از جایگزینی

ایمپلنت انجام شود.
          Read more                         

آدرس:
  قیطریه، نبش خیابان خراسانی
ساختمان پزشکان قیطریه، طبقه ۲، واحد ۹

  خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پایین‌تر از
تقاطع طوس، پلاک ۱۵۸، طبقه ۲   

آرتمان درمان

آدرس:
  قیطریه، نبش خیابان خراسانی
ساختمان پزشکان قیطریه، طبقه ۲، واحد ۹

  خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پایین‌تر از
تقاطع طوس، پلاک ۱۵۸، طبقه ۲   

آدرس:
  قیطریه، نبش خیابان خراسانی
ساختمان پزشکان قیطریه، طبقه ۲، واحد ۹

  خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پایین‌تر از
تقاطع طوس، پلاک ۱۵۸، طبقه ۲