مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان2020-01-22T18:51:51+03:30

A      R     T     M     A     N           D     A     R     M     A     N

A      R     T     M     A     N           D     A     R     M     A     N

          اعتقاد مجموعه بر این است که در مرحله اول پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و در مرحله بعد درمان 
      به موقع و دقیق با بکارگیری روش‌های استاندارد و کارآمد، بسیار اهمیت دارد.
       فعالیت‌های تخصصی مجموعه دندانپزشکی آرتمان در راستای دستیابی به نتیجه نهایی مطابق با خواست
     و سلیقه فرد، با رویکردی کاملاً هنرمندانه و با صرف زمان بیشتر است.
         مجموعه دندانپزشکی آرتمان با حضور متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، اندودنتیست، پریودنتیست
     و متخصص پروتز، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است.

اعتقاد مجموعه بر این است که در مرحله
اول پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان
و در مرحله بعد درمان
به موقع و دقیق با
بکارگیری روش‌های استاندارد و
کارآمد، بسیار اهمیت دارد.

       فعالیت‌های تخصصی
مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان
در راستای دستیابی به نتیجه نهایی مطابق
با خواست
و سلیقه فرد، با رویکردی
کاملاً هنرمندانه و با صرف زمان بیشتر است.
مجموعه دندانپزشکی آرتمان
با حضور متخصصین دندانپزشکی ترمیمی
و زیبایی، اندودنتیست،
پریود
و متخصص پروتز،
فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است.

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده در راستای
برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان و دندان و تحمل درد
و هزینه ی آن جلوگیری کرد.درواقع رویکرد دندانپزشکی پیشگیری بیش از آنچه
درمانی باشد، آموزشی است.           Read more

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا، عاج و پالپ
( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد، بلکه بتوان حتی دندان
هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی برای ماندگاری طولانی مدت ندارند
را نیز تا زمانی که کارآیی قابل قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.  Read more 

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده
در راستای برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان
و دندان و تحمل درد و هزینه ی آن جلوگیری کرد.درواقع رویکرد
دندانپزشکی پیشگیری بیش از آنچه درمانی باشد، آموزشی است.

                                                          Read more

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا،
عاج و پالپ ( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد،
بلکه بتوان حتی دندان هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی
برای ماندگاری طولانی مدت ندارند را نیز تا زمانی که کارآیی قابل
قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.                 
Read more 

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده
در راستای برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان
و دندان و تحمل درد و هزینه ی آن جلوگیری کرد.درواقع رویکرد
دندانپزشکی پیشگیری، بیش از آنچه درمانی باشد، آموزشی است.

                                                          Read more

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا،
عاج و پالپ ( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد،
بلکه بتوان حتی دندان هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی
برای ماندگاری طولانی مدت ندارند را نیز تا زمانی که کارآیی قابل
قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.                 
Read more 

خدمات ترمیمی و زیبایی

خدمات ترمیمی و زیبایی

خدمات ترمیمی و زیبایی

                          کلینیک پیشگیری 

         کلینیک پیشگیری 

جایگزینی طبیعی برای بازگرداندن زیبایی لبخند شما ایمپلنت‌های دندان یکی از قابل
اطمینان‌ترین روش‌های جایگزین کردن دندان هستند. در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع
ایمپلنت دندان در دسترس است.

از آنجا که موفقیت درمان ایمپلنت دندان تا حد زیادی به استخوانی که ایمپلنت در آن
قرار می‌گیرد بستگی دارد،در برخی موارد لازم است پیوند استخوان قبل از جایگزینی
ایمپلنت انجام شود.
                                                                                     Read more                         

جایگزینی طبیعی برای بازگرداندن زیبایی
لبخند شما ایمپلنت‌های دندان یکی از
قابل اطمینان‌ترین روش‌های جایگزین
کردن دندان هستند. در حال حاضر
بیش از ۴۰ نوع ایمپلنت دندان در
دسترس است.
از آنجا که موفقیت
درمان ایمپلنت دندان تا حد زیادی به
استخوانی که ایمپلنت در آن
قرار
می‌گیرد بستگی دارد، در برخی موارد
لازم است پیوند استخوان قبل از جایگزینی

ایمپلنت انجام شود.
          Read more