توضیحات

          مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان
          هنر و دانش در خدمت دندانپزشکی

اعتقاد مجموعه بر این است که در مرحله اول پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و در مرحله بعد درمان به موقع و دقیق با بکارگیری روش‌هـای استاندارد و کارآمد، بسیار اهمیت دارد. فعالیت‌های تخصصی مجموعه دندانپزشکی آرتمان در راستای دستیابی به نتیجه نهایی مطابق با خواسـت و سلیقه فرد، با رویکردی کاملاً هنرمندانه و با صرف زمان بیشتر است.مجموعه دندانپزشکی آرتمان با حضور متخصصین دندانپزشکی ترمیمـی و زیبایی، اندودنتیست، پریودنتیست و متخصص پروتز، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است.

.

 مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان
 هنر و دانش در خدمت دندانپزشکی

اعتقاد مجموعه بر این است که در مرحله اول پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و در مرحله بعد درمان به موقع و دقیق با بکارگیری روش‌هـای استاندارد و کارآمد، بسیار اهمیت دارد. فعالیت‌های تخصصی مجموعه دندانپزشکی آرتمان در راستای دستیابی به نتیجه نهایی مطابق با خواسـت و سلیقه فرد، با رویکردی کاملاً هنرمندانه و با صرف زمان بیشتر است.مجموعه دندانپزشکی آرتمان با حضور متخصصین دندانپزشکی ترمیمـی و زیبایی، اندودنتیست، پریودنتیست و متخصص پروتز، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است.

.

دندانپزشکی پیشگیری

دندانپزشکی پیشگیری بیشتر از آنچه که وابسته به درمان های دندانپزشکی باشد، منتقل کننده ی دانشی تئوریک است که هر شخص باید خود در عمل آن را به کار گیرد. به این معنا که در دندانپزشکی پیشگیری، آموزش هایی ساده در راستای برقراری سلامتی، جایگزین اعمال دندانپزشکی می گردند.

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که فرد بدون توجه به اینکه در چه سنی قرار دارد، از درمان های دندانپزشکی بی نیاز گردد. این مسئله نیازمند ایجاد این باور و ذهنیت است که با فراگیری نکاتی ساده و بکارگیری عادت گونه ی آن موارد، می توان رویکردی سلامت محور داشت و به سادگی از دچار شدن به بیماری های دهان و دندان و تحمل درد و هزینه ی آن جلوگیری کرد.

                          کلینیک پیشگیری 

         کلینیک پیشگیری